Gizlilik Politikası

Servis ve Kullanım Şartları
Çatalmeşe Mah. 209.sokak Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Spor internet hizmetleri (kısaca E-MAİL.COM.TR olarak anılacaktır)’ ne ait www.e-mail.com.tr adı ile hizmet veren web sitesinin, ziyaretçileri ve üyeleri tarafından kullanımına
ilişkin şartlar bu metin ile düzenlenmektedir. Bu metin E-MAİL.COM.TR tarafından uygun görüldükçe
değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, ekleme veya çıkartma yapılabilir. Ziyaretçi veya üyelere bu
konuda herhangi bir tebligat yapılması gerekmez ve e-mail.com.tr web sitesini kullanan herkes bu
metindeki şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. Bu metinin en son haline www.e-mail.com.tr/kullanim-
sartlari.html adresinden ulaşılabilir. Bu adreste yapılan yayın tüm ziyaretçi, üye veya herhangi bir
şekilde e-mail.com.tr sitesi ile ilişkisi olan kişiler tarafından tebligat olarak kabul edilir. Başka bir
şekilde Kullanım Şartlarını elde etmiş olan ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, bu bilgilerin doğruluğunu
belirtilen adres üzerinden kontrol etmekle sorumludur. Bu adres dışında yayınlanmış veya bir şekilde
ulaşılmış bilgiler E-MAİL.COM.TR’yi bağlamaz, bu sebeple oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz
ve e-mail.com.tr adresindeki hizmet, servis ve benzeri imkanlardan ücretli veya ücretsiz faydalanan
ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, Kullanım Şartları metninin en son halini www.e-
mail.com.tr/kullanim-sartlari.html adresinden izlemek durumundadırlar.

E-MAİL.COM.TR, ziyaretçilerin, üyelerinin veya üçüncü kişilerin e-mail.com.tr sitesindeki hizmetleri
veya ürünleri kullanarak yayınladıkları veya gönderdikleri bilgilerin, verilerin içeriklerini kontrol
etmemektedir. Herhangi bir sebeple kontrol ederek sansürleme yapmamaktadır. Bu sebeple tüm üye
ve ziyaretçiler e-mail.com.tr sitesindeki hizmet veya ürünleri ile yaptıkları aktivitelerden yasal olarak
birebir ve tek taraflı olarak sorumludurlar.

E-MAİL.COM.TR, e-mail.com.tr sitesi üzerinde ücretli veya ücretsiz hizmet ve ürünler
pazarlamaktadır. Bu ürünlerin ücretli iken ücretsiz, ücretsiz iken ücretli hale getirilmesine karar verip,
tamamen kendi isteği doğrultusunda değişiklik yapabilir. Varolan fiyat planlarında değişiklik yaparak,
ücretlerde artış veya azaltışa gidebilir, dönemsel olarak farklı kampanyalar yaparak fiyatları istediği
şekilde değiştirebilir. Hizmet tanımları ile ilgili değişiklik hakkı her zaman saklı olup, bunu ilgili
servislerin kullanım sözleşmelerinde değişiklik yaparak sitesinde yayınlayabilir. Herhangi bir hizmeti
süresiz olarak satıştan kaldırabilir veya herhangi bir hizmeti satışa tekrar sunabilir.

E-MAİL.COM.TR, e-mail.com.tr sitesine üye olurken vermiş olduğunuz özel veya tüzel kişilik
bilgilerinizin doğru olduğunu, iletişim amaçlı vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.
Sitemizden alacağınız hizmet veya ürünlerin, bu bilgilerin kontrol edilmesini gerektirdiği durumlarda
E-MAİL.COM.TR’nın üye ile temas etme hakkı vardır ve üyeye bu bilgilerin yanlış olması veya başka bir
sebeple ulaşılamaması durumunda, süreli veya süresiz olarak üye hizmetlerini başlatmama, askıya
alma veya durdurma hakkına sahiptir.

E-MAİL.COM.TR, aşağıda listelediği eylemlerin üyeler tarafından yapılmasını kesinlikle yasaklar ve bu
durumlarda üyenin süreli veya süresiz olarak hizmetlerini başlatmama, askıya alma, silme veya
durdurma hakkına sahiptir.

İSTENMEYEN E-POSTA (SPAM) GÖNDERİMİ
İstenmeyen e-postalar, alıcısı tarafından kendisine gönderilmesine izin verilmemiş, ticaret veya
tanıtım amaçlı toplu olarak gönderilen mesajlar olarak tanımlanabilir. İstenmeyen e-postaların e-
mail.com.tr üzerinde verilen herhangi bir hizmet türü ile gönderilmesi, e-mail.com.tr’den alınan bir
hizmetin üzerinde yapılması gerekli spam gönderimini engelleyici ayarların yanlış, eksik veya hiç
yapılmaması sebebi ile spam gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

YASAL OLMAYAN YAYIN
Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar, Patent hakları,
kişisel hayata ve haklara tecavüz ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal edecek tüm
aktiviteler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi,
web sayfası yayınlama veya benzeri bir aktiviteyi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

GENEL AHLAK VE GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI YAYIN
Türk toplumu tarafından kabul görmüş yazılı veya yazılı olmayan ahlak ve görgü kurallarına aykırı,
kişisel hayata ve haklara tecavüz anlamına gelebilecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır.

SALDIRI VE KÖTÜ AMAÇLI KULLANIM
E-MAİL.COM.TR servislerinden faydalanarak, üçüncü kişilerin internet üzerinde veya farklı
noktalardaki haklarına saldırı yapılması yasaktır. Üçüncü kişilerin internet üzerinde yaptıkları yayınları,
verdikleri servisleri veya ürettikleri hizmetleri kesmeye veya yavaşlatmaya yönelik tüm kullanım
tipleri tamamen yasaklanmıştır. -Hack- olarak nitelendirilebilecek ve üçüncü kişilerin veya e-
mail.com.tr sistemlerinde bulunan servis, hizmet, yayın gibi internet aktivitelerini bozma ya da
yavaşlatma amaçlı kullanılabilecek tüm eylemlerin yapılması yasaktır. Ayrıca bu gibi eylemlerin
yapılmasına yardımcı olabilecek dosya, bilgi dökümanları ve benzeri yardım edici verilerin üyelerin
hizmet aldıkları ortamlarda bulundurması, indirilmesini sağlaması veya bir şekilde kullanımı sağlaması
yasaklanmıştır.

DİĞER YASA DIŞI EYLEMLER
Kullanım şartlarında herhangi bir şekilde belirtilmemiş olsa da varolan Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına ve anayasasına karşı olacak ve suç teşkil edecek tüm eylemler yasaklanmıştır. Buna
rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya
benzeri bir eylemi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait
olduğunu kabul eder.

E-MAİL.COM.TR VE E-MAİL.COM.TR SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLECEK EYLEMLER
Üyenin herhangi bir şekilde E-MAİL.COM.TR tüzel kişiliğine veya e-mail.com.tr sistemine maddi veya
manevi zarar verecek tüm eylemleri gerçekleştirmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

E-MAİL.COM.TR, e-mail.com.tr üzerinde yayınlanan veya mesaj olarak alınıp verilen tüm dijital ortam
verilerinin, güvenliğine ve bütünlüğüne azami miktarda önem vererek, üyelerinin istediği gibi bu
verileri almasına ve vermesine uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. E-MAİL.COM.TR, buna
rağmen internet ortamının tek bir kurum tarafından yönetilememesi, üyelik bilgilerinin bir sebeple
üçüncü bir kişiye geçmesi veya burada belirtilmeyen herhangi bir sebepten dolayı iletilen bilgilerin
bozuk ya da eksik olması durumundan, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca üyelere ait
bilgilerin E-MAİL.COM.TR tarafından aksi belirtilmediği sürece, yedeklenmesi, zaman zaman farklı
yerlere kayıt altına alınması kesinlikle üye sorumluluğundadır.

E-MAİL.COM.TR, e-mail.com.tr servislerini verirken bir veya birden fazla Servis Sağlayıcı, Telekom
altyapısı sağlayıcı ile çalışabilmektedir. Türk Telekom,Godaddy.com ve bu gibi servis sağlayıcılar ile E-
MAİL.COM.TR’nın yapmış olduğu sözleşmeler, E-MAİL.COM.TR’nın almış olduğu iletişim veya benzeri
hizmetlerin üyelere ve üçüncü şahıslara satışı ile ilgili kurallar ve şartlar içermektedir. Üyeler bu
sözleşmelerde belirtilmiş, hizmetlerin üçüncü şahıslara satış konusundaki tüm şart, kural ve
kısıtlamalara sözleşmelerde belirtilmiş olduğu şekilde tabidirler.

E-MAİL.COM.TR, e-mail.com.tr üzerinde pazarlamakta olduğu ücretli veya ücretsiz hizmetlerle ilgili
özellikleri, bu ürünlerle ilgili sayfalarda yazılı olarak beyan etmektedir. Ayrıca https://www.e-
mail.com.tr/panel/index.php?rp=/knowledgebase internet adresinde Yardım başlığı altında en açık
şekilde ürün detaylarını anlatmaktadır. Üyeler bu bilgilerin dışında kalan ek özelliklerle hizmet almak
veya bu hizmetleri alamamaktan dolayı herhangi bir talepte bulunamazlar. Bu eksikliklerden dolayı E-
MAİL.COM.TR’den herhangi bir iptal talebi, iskonto veya tazminat talebinde bulunamazlar.

Burada anlatılan servis şartlarının ihlalinden dolayı E-MAİL.COM.TR’nin yapacağı eylemler veya
alacağı tedbirler ile ilgili üyeler herhangi bir hak iddia talep edemez veya tazminat talebinde
bulunamazlar.

close